СОФТУЕР

Фирма „Унитрейд Електроникс“ ЕООД също така се е специализирала и в продажбата на различен вид софтуер. Тук ще Ви обърнем внимание какъв вид софтуер същестува. Най -общо казано, софтуера се разделя на системен и приложен. Към системния софтуер се отнасят програми, изпълняващи системни функции и грижещи се за компютърния хардуер. Най – просто казано, този тип софтуер прави връзката между хардуера и потребителя. Системният софтуер обикновено е обединен в пакет от взаимодействащи си програми, наричан операционна система. Приложният софтуер в цялата си същност обединява под наименуванието си всички потребителски приложения и програми, работещи като краен продукт. Това са най-известните сред потребителите програми, с който те имат пряк контакт и използват най-често. Пример за такъв софтуер са компютърните игри, текстовите редактори, уеб браузърите и т.н. При нас може да намерите и да закупите всеки един софтуер, от който имате нужда.
За консултации и  повече информация моля да се свържете с нас по телефона или заповядайте на място в магазина!